Belangenbehartiging voor en door getroffenen van georganiseerd geweld tegen kinderen

Stichting Spotlight

Spotlight spreekt namens volwassenen en kinderen die te maken hebben (gehad) met georganiseerd (sadistisch) geweld in de kindertijd. In deze samenleving geloven veel mensen niet dat dit bestaat. Wij zijn getuige dat dit wel degelijk bestaat.

Voor veel mensen is seksueel geweld tegen kinderen moeilijk voorstelbaar, en dat geldt zeker als het gaat over georganiseerd geweld met sadistische kenmerken. Het is dus ongelofelijk belangrijk voor deze groep slachtoffers om een veilige haven te vinden in een belangenorganisatie.  

 

Nieuws


Spotlight brief aan minister van Justitie en Veiligheid D. Yesilgöz-Zegerius en tweede kamercommissie justitie en veiligheid Commissiedebat 6 maart 2024

 

Kamerbrief met beleidsreactie op onderzoeken Georganiseerd sadistisch misbruik en LEBZ


Monument
Op 19 juni is een monument voor de slachtoffers van ritueel misbruik onthult.

Lees meer


Reacties op het rapport van de commissie Hendriks


Wij raden het slachtoffers af het rapport van Hendriks te lezen vanwege ernstige victim blaming. Lees liever onze reactie en het rapport van stichting Misbruikt! dat een rectificerende reactie op het rapport van commissie Hendriks bevat en waar Spotlight aan bijgedragen heeft


Eindrapport commissie Hendriks

Inhoudelijke reactie Spotlight op concept-rapport

Reactie Spotlight naar Minister van Justitie en Veiligheid D. Yesilgöz-Zegerius op het rapport Hendriks


Brief GGZ-behandelaarsgroep n.a.v. eindrapport commissie Hendriks: onafhankelijke second opinion noodzakelijk!


Rapport van Misbruikt! geeft weer hoop op redding van kinderen!


Dit rapport: “Georganiseerd sadistisch ritueel seksueel misbruik van kinderen in Nederland” van Stichting Misbruikt! doet wat het rapport van commissie Hendriks had moeten doen, namelijk goede adviezen geven waardoor er kinderen gered kunnen gaan worden in Nederland.
Spotlight is verheugd dit rapport mee uit te kunnen reiken. Bij het lezen hiervan voelen we ons gehoord en gerespecteerd! Ondanks de moeilijke materie hierin beschreven leest het minder pijnlijk omdat dit rapport omschrijft waar het daadwerkelijk om gaat.
Het toont moed om de rauwe werkelijkheid te beschrijven en daarna ook verder te durven kijken.
Dettmeijer schrijft een consistent rapport met een richting en een doel, uitgaande van ons slachtoffers als Nederlandse burgers met dezelfde rechten als ieder ander.
Wij willen dat de opsporing verbetert, een beter cadeau kunnen wij voor de kinderen die vastzitten in deze situaties niet bedenken.
Daarnaast zijn een onafhankelijk meldpunt en een onafhankelijk kenniscentrum onmisbaar. Vanuit slachtoffers en therapeuten hoort bepaald te worden hoe die onafhankelijke centra moeten worden vormgegeven. Wij vragen de politiek om beslissingen op Dettmeijers Rapport te baseren en niet op de aanbevelingen van Commissie Hendriks.


Rosemary Lengton, 
Mariette Versleijen, Stefanie Terpstra en Beatrix Verhofstad

Mede namens het team van Spotlight
Correspondentieadres: info@wijzijnspotlight.nl
Telefoon: 0031-182796025

Download hier het rapport van stichting Misbruikt


Kenniscentrum TGG over het rapport van de commissie Hendriks